Wereldtuin Verdeliet gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens die door ons worden verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

  • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via onderstaande privacyverklaring;
  • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor het beheren van leden- en medewerkersgegevens noodzakelijk voor de administratieve organisatie;
  • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens aan u ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Wereldtuin Verdeliet is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. 

In onderstaande privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Klik hier om de privacyverklaring te bekijken

Heeft u vragen, neem dan contact op via het contactformulier.