-organisatie-2016.jpg

Hoe is Verdeliet georganiseerd?

Verdeliet is een vereniging met een bestuur en enkele tientallen leden. In de jaarlijkse ALV (algemene ledenvergadering) praten en beslissen zij met elkaar over het nu en de toekomst van Verdeliet. Een team regelt de organisatie en dagelijkse gang van zaken. Een gastvrouw of gastheer verwelkomen je als we open zijn en als we ruimten verhuren.
De kwartiermaker (tijdelijke projectondersteuner) heeft als taak de Wereldtuin mee op te bouwen tot een organistatie die toekomst bestendig is, verbinding heeft met de omgeving en “de eigen broek kan ophouden.” Deze functie wordt betaald van de subsidie van het Oranje Fonds en Kansfonds.

In februari 2016 is gestart met het project “Doorontwikkeling Wereldtuin Verdeliet” met de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM). Doel is het ontwikkelen van een duurzaam, organisatorisch kader met een passend verdienmodel. In 2017 werd het traject afgerond. Wil je nog veel meer weten? Bekijk dan de Rapportage Fondsen Verdeliet 14032017.

 
Handig om te weten
Verdeliet heeft een ANBI status
het KvK-nummer van Verdeliet is 58612246
Verdeliet heeft een bankrekening:
Rabobank NL68RABO0134700694 voor lidmaatschap vereniging Wereldtuin Verdeliet, de lopende financiën en voor donateurs en giften.