2024 het jaar van de huismus foto ivm natuureducatie

Van 26 januari tot en met 28 januari 2024 is het weer tijd voor de Nationale Tuinvogeltelling. Op deze dagen vragen de Vogelbescherming en Sovon iedereen om de vogels in hun tuin of op hun balkon te tellen. Dankzij de Tuinvogeltelling weten we hoe vogels in de winter onze tuinen gebruiken. Met die informatie kunnen we vogels beter helpen en beschermen. Doe ook mee; het is leuk en nuttig! Doe jij mee?

Hoe werkt het?

Aan de slag met de vogeltelling in 3 gemakkelijke stappen:

 1. Tel op vrijdag 26 januari, zaterdag 27 of zondag 28 januari 2024 een half uur de vogels in je tuin of op je balkon. Vliegen de vogels alleen maar óver je tuin? Die tellen niet mee. Scholen, kinderboerderijen en andere groepen kunnen van tevoren tellen op een moment dat hen schikt.
   
 2. Noteer alle waarnemingen van een soort in je tuin of op je balkon. Maar tel deze waarnemingen niet bij elkaar op, want dan loop je het risico dezelfde vogel dubbel te tellen. Geef alleen het hoogste aantal door van een soort die je tegelijk hebt gezien. Dus: zie je in je tel-halfuur 3 koolmezen tegelijk en even later 5 koolmezen? Dan geef je door: 5 koolmezen.*
   
 3. Je telling geeft je gemakkelijk door via de website van de Tuinvogeltelling. Het telformulier staat daar voor je klaar. Vul je telling uiterlijk maandagochtend 29 januari in vóór 12 uur.

* Tip: zitten er veel vogels tegelijk op de voederplank of silo? Maak een foto met je smartphone en je kunt na je half uurtje tellen rustig controleren hoeveel vogels je hebt gezien.

Leuk om te weten:
 • ’s Morgens vroeg zijn vogels het meest actief en valt er dus het meest te tellen.
 • Je hoeft geen onderscheid te maken tussen vrouwtjes- en mannetjesvogels.
 • Hulpmiddel: Op Tuinvogels vindt je een overzicht met de 25 meest voorkomende tuinvogels.
 • Tellen vanaf jouw balkon? Voor balkontellers gelden dezelfde regels wat betreft tijdsduur (30 minuten tellen), aantallen en overvliegers. Er zijn geen exacte regels tot waar u mag tellen vanaf uw balkon, omdat ieder balkon anders is. Maak zelf een realistische inschatting van uw ‘telgrens’ en overleg eventueel met uw buren om dubbeltellingen te voorkomen.
 • Wil je de telling eerst op papier noteren? Download dan de tellijst (PDF) en print hem.

Ben jij ook zo benieuwd welke vogels er dit jaar het meeste worden waargenomen?

Top 3 van de Nationale Tuinvogeltelling 2023

In 2023 heeft de huismus gewonnen met 412.509 tellingen. Zo won de mus het zesde jaar op rij. Op plaats twee stond de koolmees en op nummer drie de pimpelmees.

2024: Jaar van de Huismus 

2024 wordt het Jaar van de Huismus. Sovon en Vogelbescherming kiezen elk jaar een vogelsoort uit die wel wat extra aandacht kan gebruiken. De huismus is één van de bekendste en meest talrijke vogels van ons land. Omdat ze altijd met z’n allen zijn, lijkt het alsof er veel huismussen zijn. Toch zijn hun aantallen sinds de jaren zeventig gehalveerd.

Vooral in de grote steden zijn veel huismussen verdwenen. De laatste jaren lijkt die achteruitgang gelukkig gestopt. Natuurinclusief bouwen krijgt steeds meer aandacht en het aanbieden van nestgelegenheden in steden lijkt zijn vruchten af te werpen. Maar dat alleen is niet genoeg voor de huismus. De hoeveelheid groen in steden neemt nog steeds af. Wil het herstel van de huismus doorzetten, dan moet dat veranderen.

Tijdens de Nationale Tuinvogeltelling, die plaatsvindt in het laatste weekend van januari, roept Vogelbescherming iedereen op om extra uit te kijken naar de huismus. Ook wil Vogelbescherming zowel particulieren als bouwprofessionals aanzetten om bij de inrichting van de tuinen en het (ver)bouwen van de huizen rekening te houden met de huismus.

Een van de hoogtepunten van het Jaar van de Huismus wordt het onderzoek naar zijn mogelijkheden om te broeden. Waar nestelen huismussen graag? Huismussen zijn daarin bijzonder veelzijdig. Nesten worden gevonden onder daken, achter struiken, regenpijpen en zonneschermen. Ook maken huismussen veel gebruik van nestkasten en neststenen, die eigenlijk bedoeld zijn voor gierzwaluwen. Maar welke nestplaatsen zijn het meest populair? Met de telling ‘Waar huist de mus?’ hopen we daar meer over te weten te komen. Iedereen kan daar aan meedoen.

Het Jaar van de Huismus is een initiatief van Sovon Vogelonderzoek en Vogelbescherming Nederland, in samenwerking met het Vogeltrekstation en huismusonderzoeker René Oosterhuis.