Jaarverslag 2022 Wereldtuin Verdeliet

Voor u ligt het jaarverslag Wereldtuin Verdeliet 2022.

Van de voorzitter...

Voor u ligt het jaarverslag over 2022. Dit jaar in een nieuwe vorm met meer kleur en foto’s. Het is ook voor het eerst dat ik als voorzitter een stukje tekst voor het jaarverslag maak. Dat heb ik nog nooit gedaan, omdat ik het eigenlijk niet noodzakelijk vond. Wie leest er nou het voorwoord van een jaarverslag? Een jaarverslag is voor Verdeliet steeds belangrijker.

Verdeliet laat zich meer en meer zien, is in toenemende mate betrokken bij de buurt, de omliggende scholen en participeert in steeds meer projecten en organisaties. Verdeliet trekt ook voortdurend meer bezoekers! Daarnaast worden wij steeds belangrijker voor de gemeente Land van Cuijk. Samen trekken wij op met de gemeente om mensen te helpen zichzelf weer te vinden, zich minder alleen of zich beter te voelen. Verdeliet vult die behoefte kennelijk goed in, want de gemeente ziet dat onze aanpak werkt. 
Ik hoop van harte dat die aanpak in dit jaarverslag ook duidelijk is terug te lezen, want we hebben weer mooie plannen voor de komende jaren bedacht die de positie en de werking van Verdeliet zullen versterken. 

We bestaan dit jaar 10 jaar. Dat gaan we uiteraard vieren, maar daarover leest u in het volgende jaarverslag met, en dat beloof ik hierbij, een voorwoord van de voorzitter.

Stan van den Hoogen, voorzitter Verdeliet

_______________________________________________________________________________________________________

De activiteiten van Verdeliet in 2022 op een rijtje: 

Inloopmiddagen in januari

We zijn gestart met zes inloopmiddagen in januari. Dat hebben we gedaan om de winterstop niet te lang te laten zijn. Mensen die het gezellig vonden elkaar even te ontmoeten, konden op deze dagen binnenlopen voor koffie/thee en een praatje. In totaal hebben hier 57 mensen gebruik van gemaakt en kwamen er ook nog vijf gasten binnen lopen.
De moeite waard om dit te blijven herhalen.

Onderzoek tweedejaars studenten van de HAN

In februari zijn er twee groepen tweedejaars studenten van de HAN gestart met een onderzoek. De eerste groep werd begeleid door Wim van der Meer (bijengroep) vanuit Verdeliet. Deze groep heeft een antwoord proberen te geven op de vraag: “Hoe kunnen medewerkers, bezoekers en scholieren kennis over de bijen en de bijenkast op een inspirerende manier ontvangen?”
Zij hebben dit onderzoek in juni in de Multi Functionele Accommodatie De Valuwe (MFA) gepresenteerd.

De tweede groep werd begeleid door Liesette Buskens, coördinator bij Verdeliet. Deze groep heeft een antwoord proberen te vinden op de vraag: “Hoe kunnen mensen die moeilijk bij de grond kunnen, toch deelnemen aan tuinactiviteiten?”
Ook zij hebben hun resultaten gepresenteerd in juni in de MFA de Valuwe.

We zouden hier een vervolgonderzoek op doen in september 2022 waarin vooral aan de uitvoering van de gevonden resultaten gewerkt zou worden. Echter doordat deze onderzoeksgroepen alleen op woensdag konden en de woensdaggroep dit nu niet kon combineren met de groepsdeelnemers, hebben we de volgende onderzoeksgroepen uitgesteld.

Warmetruien dag 2022

Alles uit de kast, elke trui telt!
In de week van 11 februari hebben alle daggroepen een groepsfoto gemaakt bij Verdeliet voor Warmetruiendag 2022. Deze foto’s hebben we online gezet op social media om op die manier aandacht te vragen voor het bewust omgaan met energie en om gezamenlijk de energieverspilling te lijf te gaan. Meedoen is simpel: trek een extra warme trui aan, zet de verwarming lager en bespaar 6% energie en C02 per graad. Hoe lager ons energieverbruik is, hoe minder zonneparken er aangelegd hoeven worden. 

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

In februari 2022 zijn we gestart met de organisatie van een medewerkers- tevredenheidsonderzoek. Dit is uitgevoerd in alle groepen en onder de flexibele medewerkers en vervolgens gepresenteerd op de jaarvergadering. Punten uit dit onderzoek zijn opgepakt en meegenomen, zoals de EHBO- cursus en het koppelen van een maatje aan een nieuwe medewerker.

Promotiefilm Verdeliet

In februari zijn we gestart met het brainstormen over een promotiefilmpje voor Verdeliet. De resultaten daarvan zijn nu bekend. Na vele opnamedagen en medewerking van Ahmad, Ans, Brenda, Christ, Encarnita, Femke, Marsha, Sjoerd, Liesette en de vele mensen die een bijrol hadden, zijn er twee mooie video’s gekomen. De videoproductie is verzorgd door Eugene Arts en de muziek is speciaal voor deze video gemaakt door Sjoerd van der Ven.
Eén video waarin helder wordt verwoord wat Verdeliet is, wat Verdeliet voor medewerkers betekent en wat je allemaal bij Verdeliet kan doen. De tweede video is bedoeld voor re-integratietrajecten. Hierin wordt kort uitgelegd wat we hierin kunnen betekenen voor bedrijven. Beide video’s komen op onze website, de eerste film is er al te vinden. 

Verplaatsen hekwerk

In de week van 7 maart is onder leiding van Aart door de gemeente het hekwerk verplaatst, zodat we nu onze nieuwe tuin goed in beeld hebben. Dit zorgt ervoor dat we weten waar de parkeerplaatsen komen en hoe we de nieuwe tuin verder kunnen inrichten.

Inrichting zitgedeelte in de kas van Verdeliet

In het afgelopen jaar hebben de dagorganisatoren een start gemaakt met de inrichting van het zitgedeelte in de kas. Er zijn mooie nieuwe (tweedehands) stoelen en klapstoelen aangeschaft. Exotische planten zorgen voor de aankleding. Omdat een subsidieaanvraag echter niet gehonoreerd is, zijn we gestopt met inrichten. Voor het jaar 2023 hebben we weer ruimte gemaakt in de begroting en gaan we verder met de inrichting.

Visie en Missie Verdeliet

Vanaf april zijn we onder leiding van Matthijs Almekinders vanuit de KNHM onze missie en visie kritisch gaan bekijken en hebben we deze aangepast. Die is vastgesteld in de ledenvergadering van 12 april en is nu als volgt:

Visie

Ieder mens doet ertoe en is onderdeel van de mensheid en de aarde als geheel. Door de verbinding tussen mensen onderling en met de natuur ontstaan inzichten, betrokkenheid, betekenis en zorg voor alles wat leeft.

Missie

Verdeliet is een groene omgeving waar de verbinding tussen mensen onderling en tussen mens en natuur plaatsvindt. Hierdoor kunnen mensen zich ontwikkelen en ontstaat er een gezonde leefomgeving.

NLdoet 2022

Op 12 maart was NLdoet. Dit is een groot succes geworden! Met 38 vrijwilligers hebben we veel klussen opgepakt. Denk maar eens aan de kippenren, de bestrating naast de keuken, de takkenreel achterin de tuin, het sjouwen van zand, het pad langs de lage bakken enz. Met veel vrijwilligers van Verdeliet en daarbuiten hebben we een mooie dag gehad. Ook de inwendige mens werd weer goed verzorgd met soep en zelfgebakken lekkers.

Buurtbijeenkomst

Op 30 maart hebben we een buurtbijeenkomst gehad waarin we met een aantal buren een open gesprek hebben gevoerd over de veiligheid rondom Verdeliet. Daarnaast is er ook gesproken op welke manier we de ouderen uit de buurt meer bij Verdeliet kunnen betrekken.
Naar aanleiding van deze bijeenkomst hebben we besloten vier keer per jaar een nieuwsbrief in de buurt te verspreiden om de buren mee te nemen in onze activiteiten en plannen van en bij Verdeliet. Ook is er een buurtlunch georganiseerd om de ouderen uit de buurt meer bij Verdeliet te betrekken. En hebben we binnen Verdeliet de oproep gedaan om ’s avonds stiller het terrein te verlaten, omdat het buiten afscheid nemen in de late avond voor overlast zorgt.

Regelmatig zijn er het laatste jaar gesprekken met de buren geweest als er ergens iets speelde. Dit zorgde ervoor dat we eventuele onduidelijkheden gelijk konden bespreken met elkaar. 

Algemene Ledenvergadering Verdeliet

Op 12 april is de Algemene Ledenvergadering gehouden. Er waren 28 mensen aanwezig. De nieuwe visie en missie werden gepresenteerd.

Groei en Bloei plantenruilmarkt op 23 april

De plantenruilmarkt van de vereniging Groei & Bloei bij Verdeliet werd geopend door voorzitter Wim en er waren zo'n 40 leden van de groene vereniging aanwezig. Leden van Groei & Bloei ruilen niet alleen van planten en bloemen, maar ook van kennis en tips op deze plantenruilmarkten die de vereniging verscheidene keren per jaar voor haar leden organiseert.

Workshop Papier scheppen op 4 en 5 mei
Jaarlijkse uitstapje van Biblioplus

Op 6 mei kregen we bezoek van Biblioplus.  “Ik woon al heel lang in Cuijk en had wel al gehoord over Verdeliet, maar ik was er nog nooit geweest. Ik was echt verrast! Ik vond het heel mooi, vooral het gedeelte rond de vijver. Het eten was prima geregeld. Ik kom hier zeker terug!” - personeelslid BiblioPlus

Eén van de mooie reacties die Verdeliet heeft ontvangen na het bezoek van Biblioplus. Een reactie die ons bij Verdeliet trots maakt! Zoals vele hebben wij allemaal tijdens Corona minder gemogen, maar gelukkig was er dit jaar weer meer ruimte om dingen te doen. Zo werd ook het jaarlijkse uitstapje van BiblioPlus weer georganiseerd en wel in de tuin van Verdeliet. Daar genoten 27 werknemers en vrijwilligers van de regionale bibliotheek organisatie van een rondleiding door de tuin, gevolgd door een heerlijke en gezonde huisgemaakte maaltijd. Het buffet werd gemaakt door medewerkers van Verdeliet. 

Radio uitzending Omroep Land van Cuijk

Op 10 mei werd Verdeliet uitgenodigd bij Omroep Land van Cuijk. Ans en Liesette hebben op de lokale radio ons mooie project Verdeliet kunnen promoten. Ook was er gelegenheid om aandacht te vragen voor ‘Dichter- bij-de-tuin’.

Open Dag Verdeliet / Plattelandsrondje Land van Cuijk

15 mei was de open dag. Op deze mooie, zonnige dag zijn er heel wat bezoekers bij Verdeliet komen kijken. Orgeldraaierij Klötje zorgde voor de muzikale noot en medewerkers van Verdeliet hebben weer lekkernijen verzorgd voor de bezoekers.
De jongste bezoekers deze dag mochten zaadbommetjes maken en ook was er een wedstrijdvraag bedacht, waarmee de winnaar met zijn/haar klas een bezoek aan Verdeliet kon winnen.

Zoals altijd stond de bijengroep weer volop in de belangstelling en konden zij de bezoekers laten zien, proeven en ruiken wat een imker allemaal doet en wat de bij en hun werk betekend voor de mens en de natuur. 

Blommekes 3.0

Op 21 mei was het Verdelietfeest ‘Blommekes 3.0’. Onder het genot van een prachtig buffet, dat door alle daggroepen was samengesteld en gemaakt, hebben we een daverend mooi feest gehad bij Verdeliet. De opkomst was groot. Mooi om te zien hoe mensen uit verschillende groepen hier met elkaar kennis maakten en een gezellige avond hadden.
Omdat het deze avond wat koeler werd, zijn er met gezellige muziek binnen nog heel wat voetjes van de vloer gegaan. Om 22.00 uur sloot Vera Lynn af met ‘From the time we say goodbye”. En zoals het bij Verdeliet altijd gaat, hielp iedereen mee opruimen. Tevreden en voldaan sloten we rond 23.00 uur stilletjes de poort af.

Dichter bij de tuin

29 mei: “Dichter bij de tuin”. Hiermee heeft Wereldtuin Verdeliet liefhebbers van tuin en taal een heerlijke zondagmiddag bezorgd. Zes dichters hebben op verschillende podia opgetreden. Daarna heeft Glenda Peters een mini-concert verzorgd in de kas. 

Tina en haar kip-vriendinnen

Op 13 juni hebben we onze kippen mogen verwelkomen. Tien mooie kippen hebben bij Verdeliet hun intrek genomen in het nieuwe verblijf dat tijdens NLDoet met hulp van onze klussers Henk en Aart is gebouwd.

Buurtlunch

Op 28 augustus is er samen met de Wijkraad de Valuwe en Senioren-Cuijk een buurtlunch met muziek georganiseerd. Er waren ongeveer veertien deelnemers. De sfeer was goed en de deelnemers waren enthousiast over deze ontmoeting.

Rondleiding 'Bomen herkennen' 

Op 31 augustus hebben we een rondleiding door onze tuin georganiseerd waarin ‘bomen herkennen’ het thema was. IVN-gidsen Arie van Hees en Rob Remmerde hebben ons veel over onze bomen geleerd. De kennis is later vastgelegd in een tekening, zodat die nu door de rondleiders gebruikt kan worden.

EHBO-kennis

Op 13 september kwamen de dagorganisatoren en de gastvrouwen bij elkaar om onder leiding van Judith Keijzers hun EHBO-kennis op te frissen. Tijdens deze bijeenkomst is gebleken dat er veel kennis is en er ook weer veel geleerd werd. Er zullen nieuwe epi-pennen worden aangeschaft. De verbandtrommels worden gecontroleerd waarbij is afgesproken dat dit halfjaarlijks door Mech zal gebeuren. Zij zal dan ook de lijst aftekenen waarop de inhoud van de verbandtrommel staat en zal ook indien nodig, de verbandtrommel aanvullen.

Presentatie promotiefilmpje Verdeliet

Op 28 oktober is het promotiefilmpje bij Verdeliet gepresenteerd aan de deelnemers die daaraan hebben meegewerkt. Onder het genot van iets lekkers worden de deelnemers bedankt voor hun waardevolle bijdrage aan dit verhelderende beeld dat zij over Verdeliet hebben gegeven.

Presentatie team Metameer uit Boxmeer

Op 24 november verzorgden Gertie en Christ nog een mooie presentatie aan het team van Metameer uit Boxmeer over wie we zijn en wat we doen bij Verdeliet. Hierbij bleek dat wij precies doen wat zij als team in hun onderwijs graag willen verwerken. Onze missie en visie passen dus precies in het plaatje waarin zij werken aan de aanpassingen van hun onderwijs. Mooi hoe een sociaal project en onderwijs elkaar weer kunnen versterken.

Uitbereiding en langdurige subsidie gemeente Land van Cuijk

Op 8 december ontvingen we de ambtenaar Sociaal Domein en wethouder Willy Hendriks om hen helderheid te verschaffen over de meerwaarde van Verdeliet binnen de gemeente. Het doel van dit bezoek was om een uitbreiding van én een langdurige subsidie aan te vragen voor onze coördinator.

Vanaf 17 december tot 4 januari is de poort van Verdeliet helemaal gesloten.

Liesette Buskens, coördinator Verdeliet

___________________________________________________________________________________________________________________________________
Uit ons Atelier.........

Het atelier werd weer volop gebruikt voor o.a. naaiklussen voor verkoopartikelen voor de winkel, reparatieklussen, het maken van enveloppen en kaarten, het maken van kerstversieringen, cup-cakes voor de vogels, schonen en smelten van ingezameld kaarsvet, het gieten van kaarsen, honing slingeren, het afvullen van honingpotten en etikettering daarvan, vervaardiging van mozaïeken, het drogen en schonen van ingezamelde zaden voor eigen gebruik en voor de verkoop.

Een andere belangrijke functie van het atelier is dat, tijdens het samen creatief bezig zijn, in alle rust, soms de mooiste ontmoetingen en gesprekken plaatsvinden en er ook veel wordt gelachen.

Plannen voor 2023
We blijven op zoek naar iemand die de kar wil trekken van de creatieve activiteiten in het atelier, om te beginnen van de naaiactiviteiten. Om ruimte te maken en te houden voor de naaisters gaan we hoognodig een paar dingen anders doen. De afdeling stoffen en naaispullen in de blauwe kast schreeuwt om goed opgeruimd en ingedeeld te worden. De tafels in het atelier moeten altijd minimaal voor de helft leeg blijven voor de naaisters.

Alle honingzaken, behalve het honing slingeren, dus ook het afvullen en etiketteren, gaan we zoveel mogelijk in de keuken doen, maar wel afgestemd met andere bezigheden daar, zoals eventuele verhuur. Wim, de coördinator van de bijenwerkgroep, is daarbij de contactpersoon voor alles wat met bijen en honing te maken heeft.

Voor alles wat met zaden te maken heeft (zoals het uitzoeken, schonen, opbergen, het maken van winkel- verkoopzakjes voor de zaden, enzovoort) voor gebruik in onze eigen ontmoetingstuin/kruidentuin en voor zaden bestemd voor de opkweek voor onze buitenwinkel, wordt gedacht aan een prettige, lichte werkplek aan de grote houten tafel voor het raam in de ontmoetingsruimte. Voor onder die tafel is een, liefst houten, laden-onderschuifkast op wieltjes nodig voor het opbergen van de zaden en materialen. Het zou fijn zijn als we twee mensen kunnen vinden die het hele traject van de zorg voor de zaden op zich willen nemen en dat aan willen sturen. 

Ten slotte: het Atelier zou blij zijn met iemand die het leuk vindt om samen met Lonneke de verantwoordelijkheid voor de kaarsenmakerij op zich te nemen.

_______________________________________________________________________________________________________

ZZZZZ....

Het afgelopen jaar is een belangrijke stap gezet met een constante bezetting van de bijengroep op de woensdagmiddagen door Wim en Malu. Op andere momenten zijn ook de andere leden actief geweest met bijvoorbeeld honing oogsten, slingeren en was opzuiveren. Aan het einde van het bijenseizoen is de coördinatie van de bijengroep (tijdelijk) overgenomen door Wim; hierbij zal ook de honinginkoop en de wasverwerking worden meegenomen. Afstemming hierover met Lonneke moet nog plaatsvinden. In de eerste helft het van jaar hebben enkele leerlingen van de HAN een project afgerond met als doel het onderzoeken of en hoe we de bijeneducatie zichtbaarder kunnen maken.

Door middel van het organiseren van enkele ‘open dagen’ heeft de bijengroep (in wisselende samenstelling) acte de présence gegeven. Er is aan drie groepen van het basisonderwijs bijenvoorlichting gegeven. Deze bijeenkomsten waren helaas niet goed afgestemd, waardoor het geheel een rommelige indruk gaf. In het vervolg zal dit vanuit de educatiegroep moeten worden gecoördineerd.

Begin van het jaar bleek dat er slechts één vitaal volk was. Dit is uitgebreid met twee afleggers. Ook bleek een zwerm spontaan in enkele honingramen zijn verblijf te hebben gevonden. Dat die in de bijenschuur stonden, maakte het werken daar bijna niet mogelijk. Nadat de ramen in een kast waren gezet, is de rust in de schuur weer teruggekeerd.

Een punt van zorg was de grote onrust rondom de bijenstandplaats. De verbouwing van het kippenverblijf en het plaatsen van een nieuwe wand hebben mogelijk invloed gehad op het gedrag van de bijen.


Er zijn verscheidene steekincidenten geweest zonder dat daarvoor een aanleiding leek te zijn. Ook Malu en Wim zijn enkele keren geprikt door het volk uit de kast.

In het begin van het jaar zijn Malu en Wim erg druk geweest met schoonmaken van de ramen (smelten) en de kasten. Bijna alle opgeslagen ramen waren vervuild met wasmot of om een andere reden aan vervanging toe. Aandachtspunt voor het volgend seizoen: de spullen moeten op tijd worden schoongemaakt en voorbereid. Voor wat betreft de honingoogst: die bracht dit jaar 10 liter op. Al met al kan worden gezegd dat de bijengroep terug kan zien op een goed jaar.

_______________________________________________________________________________________________________

TOK TOK TOK uit het kippenhok.....

Onze kippengroep is gevraagd ons licht te laten schijnen over het jaar 2022. Een heel bewogen jaar voor ons kippen: verhuisd van Leerbroek (een dorpje in de provincie Utrecht) naar Verdeliet.

Mijn naam is trouwens Wilma en ik ben secretaris van de kippen. We zijn met zijn tienen en we bestaan uit 4 rassen. Voor het geval je ons beter wil leren kennen: er hangt een A- 4tje aan onze ren. Ongeveer een jaar geleden zijn we geboren en half juni zijn we door twee bijzonder aardige mensen opgehaald. Alles ging daarbij heel relaxed en zonder stress.

Als dank zijn we enkele weken later eieren gaan leggen. Ze zullen vast wel goed smaken, want blijkbaar gaan ze als warme broodjes over de toonbank!

Toen er nog iets gevraagd werd over de financiën, ben ik naar penningmeester Liebbe gegaan, maar die stuurde mij door naar Jack, de administrateur van Verdeliet. Nou, die zei apetrots en ik citeer: “ We doen het helemaal prima, zowel in euro’s als in – en misschien is dat nog wel belangrijker - wat we bijdragen op welzijnsgebied!

Al die glimlachen die de Verdelieters laten zien! We gaan er bijna van blozen.”

Nou, we hebben het hier helemaal naar onze zin. We gaan hier niet meer weg, ook al zetten jullie de poort open, maak er ook voor ons een prima nieuw jaar van en geniet met volle teugen van het komende grote feest in mei.

Het is niet niks TIEN JAAR!

Groet namens alle kippen, Wilma

_______________________________________________________________________________________________________

De centen...

Wereldtuin Verdeliet heeft in de loop der jaren een stabiele positie opgebouwd door de verkoop van groenten, kruiden, honing, huisgemaakte artikelen en de verhuur van ruimten. Verdeliet is een vereniging en heeft per ultimo 2022 80 leden, die jaarlijks contributie betalen. Verdeliet kan verder rekenen op eenmalige bijdragen en giften van particulieren, bedrijven en organisaties.

De gemeente Cuijk heeft in de jaren 2021/2022 de kosten van onze coördinator Liesette Buskens vergoed. Inmiddels is Verdeliet in gesprek met de gemeente voor een structurele continuering van deze subsidie. De inmiddels voormalige gemeente Cuijk onderschreef het belang van Verdeliet als voorbeeld van burgerparticipatie.

Het jaar 2022 is qua tuinopbrengsten een prima jaar geweest.
Er is voor ca € 7.700,-- aan producten uit de tuin en de kas verkocht. Ook heeft Verdeliet nu kippen, waarvan de eieren worden verkocht. Maar ook de andere activiteiten van Verdeliet (verkoop van honing, huisgemaakte artikelen, diensten (educatie en rondleidingen)) en de verhuur hebben positief bijgedragen aan het totale resultaat van Verdeliet.

Ook is 2022 een prachtige Verdeliet-promotiefilm vervaardigd mede mogelijk gemaakt door sponsoring van de Industriële Kring Land van Cuijk en de Lionsclub Land van Cuijk. Daarnaast wil Verdeliet een eigen geluidsinstallatie aanschaffen. Het Prins Bernard Cultuurfonds wil 25% van de aanschafkosten subsidiëren. Ook de opbrengst van de Grote Clubactie van de RABO-bank komt daaraan ten goede. Inmiddels is de geluidsinstallatie in februari 2023 aangeschaft.

Door de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne zijn de energietarieven door het dak gegaan. De gemeente Land van Cuijk ondersteunt stichtingen en verenigingen door een subsidie te verstrekken voor deze extra kosten. Verdeliet heeft ook een aanvraag ingediend en deze is gehonoreerd. De subsidie is gereserveerd voor de komende jaren om de extra energiekosten te dekken.

Per saldo bedroegen de inkomsten in 2022 € 58.718,-- (begroting € 62.650,--).

De kosten waren € 58.018,-- (begroting € 62.550,--), dus resteert er een positief resultaat van € 700,-- (begroting € 100,--).

Liebbe Bosch, penningmeester Verdeliet

_______________________________________________________________________________________________________

Het jaar 2022 was heel warm en droog. De vrijwilligers hebben daardoor dan ook menig zweetdruppeltje moeten laten en veel beregend in de tuin. Maar dankzij ieders inzet is het toch weer een mooi jaar voor onze tuin geworden.

Een gedeelte van de nieuwe tuin is terug gegeven aan de gemeente, waardoor dat gedeelte gehalveerd is.
De indeling van de moestuin is gewijzigd. Er zijn nu 4 vakken op de oude tuin en 4 vakken op de nieuwe tuin. Per vak zijn er 6 of 7 bedden die nu allemaal op een pad uitkomen. Die bedden zijn nu ook allemaal zichtbaar genummerd en dat alles bij elkaar maakt het werken makkelijker.

Er is een nieuw kippenhok gebouwd en ook de ren is vernieuwd. Daarin zijn 10 nieuwe kippen gehuisvest, die het prima naar hun zin hebben. Een team van verzorgers, de kippengroep, legt de kippen in de watten. Als beloning mogen de verzorgers dan dagelijks de eieren rapen die weer in de winkel worden verkocht.

Het team van tuincoaches functioneert goed bij het aansturen van de dagelijkse werkzaamheden. Om de tuincoaches en andere medewerkers nog wat extra kennis bij te brengen over verzorgen van de tuin is eind 2022 gestart met de cursus “De biologische moestuin”. Hieraan nemen 20 personen deel.

De opbrengst van de tuin, zowel fysiek als financieel, is ondanks het kleiner worden van de oppervlakte maar mede dankzij de nieuwe kippen, verder toegenomen. Een heel mooie prestatie.

De kruiden- en bloementuin zijn mooi onderhouden en bij de vijver is een extra terras geplaatst. Ook dit jaar zijn er weer bloemen verkocht en het plan is om in 2023 nog meer boeketten aan te bieden.

Eind dit jaar is het frame van de Groene Waterwand geplaatst. Het komende jaar wordt die verder aangesloten en dan kunnen we planten op de wand gaan telen zoals aardbeien, kruiden en bloemen. Die krijgen dan water dat afkomstig is van het dak van de kas. Deze waterwand dient dan ook als voorbeeld voor huishoudens hoe regenwater gebruikt kan worden in de eigen tuin.

Christ Tielemans, tuincoördinator Verdeliet

_______________________________________________________________________________________________________

Uit de winkel...

Dankzij de inspanningen van alle medewerkers van Verdeliet heeft de winkel in 2022 een mooie omzet kunnen realiseren. Het zaaien van winterpostelein, spinazie en rucola in de kas bood een gezonde voorjaarsstart, gevolgd door een gevarieerd aanbod van aardappelen en groenten in de loop van de seizoenen.

Naar aanleiding van vragen is er een groter assortiment plantjes aangeboden.
Groente en fruit verwerkt tot o.a. jam vonden gretig aftrek. Honing is een geliefd product. Door de lagere eigen opbrengst bij Verdeliet is er dit jaar honing ingekocht om aan de vraag te kunnen voldoen. Ook zijn er later in het seizoen biologische aardappelen ingekocht.

Om ook in het komende jaar te kunnen zorgen voor een constant en aantrekkelijk aanbod, willen we ook kijken naar eventuele inkoop van producten van buiten Verdeliet.

Om “Ieder zijn vak” wat zichtbaarder te maken is er in de winkel een tafel geplaatst met een kleine wisselende collectie.

Naar aanleiding van vragen uit verschillende groepen binnen Verdeliet is er besloten dat medewerkers ook klanten zijn, wat betekent dat levering aan derde geen voorrang meer heeft.

Zie onderstaand het financieel resultaat van de winkel in 2022.

_______________________________________________________________________________________________________

Social media

Op social media is Verdeliet ook dit jaar weer echt gegroeid! De volgers/bezoekers komen met name uit Cuijk en omgeving: Boxmeer, Nijmegen, Haps, Beers, Gennep, Mill, Katwijk en Oeffelt. Te zien valt dat Cuijk met het hoogste percentage er bovenuit piekt

Zo had Verdeliet op Facebook in oktober 1.184 volgers met een bereik van in totaal 13.422 mensen in 2022. Dit is een stijging van 17,5% vergeleken met het jaar daarvoor. We hebben het afgelopen jaar 2.049 bezoeken aan de Facebookpagina van Verdeliet gehad. In deze bezoeken zit een duidelijke groei. Vergeleken met het jaar daarvoor zijn die met 41,2% gestegen. Afgelopen jaar zijn er maar 79 nieuwe “vind-ik-leuks” bijgekomen. Wat we zien is dat we daar voornamelijk vrouwelijke volgers hebben, waarbij op Facebook de leeftijd tussen 35 en 65+ ligt, met een piek op 55- tot 64 jarige leeftijd.

Op Instagram zijn we ook mega gegroeid in een jaar en hebben we op het moment 421 volgers. Het aantal nieuwe volgers van Verdeliet in 2022 staat nu op 132. Met Instagram had Verdeliet in 2022 een bereik van 2.464 unieke accounts die één van onze berichten of verhalen ten minste 1x heeft gezien. Dit is een stijging van 21,9% in vergelijking met het jaar daarvoor. Er zijn het afgelopen jaar 543 bezoeken geweest aan het Instagramprofiel van Verdeliet. Instagram levert ons iets jongere volgers op en daar is de leeftijd tussen 25 en 65+, waarbij de leeftijd 35-44 de piekleeftijd is.

Helaas is er niets te zeggen over het bezoekersaantal in het afgelopen jaar van de website van Verdeliet.

Publicaties

Het afgelopen jaar zijn er weer diverse persberichten gepubliceerd. Jammer genoeg is het, ondanks de inzet en het insturen van berichten naar de pers, niet altijd gelukt om ze gepubliceerd te krijgen. Dit is geëvalueerd en er zullen niet meer zoveel activiteiten bij Verdeliet in dezelfde maand achter elkaar georganiseerd worden.

In de volgende media zijn publicaties verschenen: Cuijks Weekblad, De Stier, De Bock, WijkTV de Valuwe, Wijkkrant de Valuwe, De Schakel (dorpskrant Haps) en Dorpscourant Beers.. Tevens hebben we 60 minuten zendtijd gekregen op de radio bij Omroep Land van Cuijk om de open dag te promoten.

Jaarkalender

De jaarkalender, een punt uit de evaluatie van vorig jaar, wordt maandelijks verstuurd door Ans en hiermee houdt zij iedereen op de hoogte. Een erg prettige kalender en een fijn houvast om hierop verder te borduren voor de pr als er nog openstaande vragen zijn.

Project promofilm

De promofilm is het afgelopen jaar opgenomen. Liesette en Ans zijn verantwoordelijk voor dit project en dragen zorg voor de interviews.

Website Verdeliet

Afgelopen jaar is er nog niet veel veranderd aan de website van Verdeliet. In oktober is er een wijziging daarop doorgevoerd, er stonden op twee plekken nieuwsberichten, maar nu staat dit geconcentreerd op één plek en heb je het totale overzicht (door naar beneden te scrollen) van alle nieuwsberichten die door de jaren heen op de website zijn gepubliceerd. Het archief wordt beetje bij beetje opgeschoond (en berichten worden aan het nieuwe overzicht toegevoegd). Het was afwachten om grotere vervolgstappen te nemen voor de website, totdat de Verdelietwijzer gereed was met daarin de missie en visie van Verdeliet. De website zal komend jaar, ondanks het kristallen 10 jaar Verdeliet, een verjonging ondergaan.

Nieuwsbrief

Om de zes weken wordt er een nieuwsbrief verstuurd naar alle Verdelieters. De nieuwsbrief wordt 8 keer per jaar verspreid en de buurtnieuwsbrief 4 keer per jaar.