jaarverslag Verdeliet 2021

"Doen, delen en beleven”

Wereldtuin Verdeliet is een bloeiende vrijwilligersonderneming die duurzaamheid nastreeft. Het is een sociale voedseltuin met een wijk- en ontmoetingsfunctie. Een natuurlijke omgeving, die gezamenlijk wordt onderhouden, waar iedereen mee kan doen en waar iedereen zich verantwoordelijk voelt voor zichzelf, elkaar en de tuin. Er is een voedsel-, kruiden- en belevingstuin met een vijver, een poeziëwand, een natuurspeelplek, een kas, een kippenren, een bijenstal en een ontmoetingsruimte. In onze winkel zijn groenten en kruiden van onze grond en artikelen die in het atelier zijn gemaakt te koop.

Verdeliet is gevestigd op het terrein van een voormalige landbouwschool. Het gebouw is ingrijpend verbouwd. Er zijn nu mooie en functionele ruimtes die kunnen worden gehuurd. We zijn blij met onze keuken, de gezellige ontmoetingsruimte en het atelier. We zijn heel trots op onze gerenoveerde kas met schaduwdoek, een zithoek/kantine en de werkplaats. In onze ontmoetingsruimte staat een speciale kast vol hebbedingen. Deze 'Ieder z'n Vak'-kast biedt met liefde gemaakte ambachtelijke producten; van kleding tot sieraden en keramiek. Minimaal 10 procent van de opbrengst uit verkoop van de vakken gaat naar Verdeliet.

In 2021 telde Verdeliet 84 vaste en 40 flexibele medewerkers. Hiervan zijn 66 personen lid van de vereniging.

Sinds mei 2020 is het Instagram account van Verdeliet weer actief, dat nu gevolgd wordt door 329 mensen. Het aantal volgers op Facebook groeide van 913 naar 1065.

De tuin heeft in 2021 heel goed gedraaid. Er is volop geteeld en er is ook gewerkt aan de inrichting. Zo is het voedselbos aangeplant met veel bomen en struiken en is de helft van de kas ingericht voor de groententeelt. De natte zomer leverde veel werk op om het onkruid de baas te blijven, maar het zorgde ook voor een voorspoedige groei van de teelten. Er waren veel aardappelen, ondanks de aardappelziekte, pompoenen en bonen. En tot in de winter was er nog boerenkool en palmkool. De kas is voor de helft in gebruik genomen voor de teelt van tomaten, paprika en komkommers en dat was een succes. Het is een mooi gezicht om die gewassen te zien groeien en ook de oogst was goed. Nieuw was ook de teelt en verkoop van zonnebloemen.

Dit alles zorgde ervoor dat we een mooi assortiment in de winkel konden aanbieden. Daarnaast namen ook BioPlaza in Cuijk en restaurants weer producten af. De financiële opbrengst vanuit de tuin was daarmee ook groter dan in de voorgaande jaren.

Voor het gedeelte achter de kas is een nieuw inrichtingsplan gemaakt dat begin 2022 in uitvoering komt. De kippenren wordt aan de kas vastgemaakt en er komt een nieuw kippenhok met meer kippen. Ook de bijenstal wordt zichtbaarder en er komt een groene Waterwand, begroeid met planten.

In 2021 produceerde een viertal bijenvolken 50 kilo honing. Twee volken hebben het jaar niet overleefd, maar het streven is komend jaar weer vier volken te hebben. Twee imkers zijn vertrokken, maar er zijn ook weer twee nieuwe imkers bijgekomen.

Ondanks dat we toch nog een intensief jaar met heftige coronamaatregelen hebben gehad is er weer veel werk verricht binnen Verdeliet. Hieronder een korte opsomming.

De activiteiten:
 • Verdeliet opruimen (19 maart)
  De voorjaarsschoonmaak.

 • Plattelandsrondje (16 mei)
  Een zonnige dag waarin we 155 mensen hebben mogen ontvangen met koffie/ thee en zelfgebakken gebak.

 • NL Doet (29 mei)
  Met 17 eigen medewerkers en 3 externe vrijwilligers is die dag in een fijne sfeer geklust. Bandjes gelegd voor nieuwe looppad naar het voedselbos, verplaatsen kippenren, onkruid wieden en zaaien van bloemen.

 • Yoga in de tuin (2juni)
  Door Nicole Peters begeleid. Een mindfulness bijeenkomst buiten in de tuin van Verdeliet.

 • Wieden in de tuin 
  Er is een groep medewerkers geweest die op een zaterdag extra is komen wieden. Het was nodig!

 • Human Library (4 juli)
  Een evenement in samenwerking met de bibliotheek Cuijk. Er waren 10 levende boeken die mensen mochten lezen. Elk boek mocht drie keer gelezen worden. Naast de 43 gesprekken waren er nog 10 begeleiders bij ieder boek aanwezig en nog 5 mensen van de bibliotheek voor de organisatie. Vanuit Verdeliet waren er 3 medewerkers voor de organisatie en de catering aanwezig.

 • HAN afscheid Liesette (8 juli)
  Een mooie opdracht vanuit de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Er is voor 33 mensen een buffet georganiseerd waarbij veel zelf is bereid vanuit eigen tuin.

 • Rotaryclub (19 augustus)
  Tijdens dit bezoek waren 25 leden van de Rotaryclub aanwezig om ons beter te leren kennen.

 • Rondleidingen voor verjaardagsfeest (2 september)
  Door onze eigen mensen is een rondleiding georganiseerd voor 6 personen en gezorgd voor gebak.

 • ALV Verdeliet (18 september)
  In de Schouwburg Cuijk hebben we (in verband met corona) de jaarvergadering gehouden.

 • Food tour Valuwe (3 oktober)
  Tijdens deze ochtend is er door medewerkers soep gemaakt en hebben we 80 personen uit de Valuwe mogen ontvangen en in groepen mogen rondleiden door onze tuin.

 • Badmintonclub (13 oktober)
  Om meer bekendheid te geven aan Verdeliet hebben Maurits Badal en een medewerker de badmintonclub bij Verdeliet ontvangen met 10 personen.

 • Groei en Bloei ruilbeurs (16 oktober)

 • Poëtisch ontbijt (24 oktober)
  Een ontmoeting met 37 mensen verzorgd door medewerkers van Verdeliet. Hiervan waren er 28 betalende gasten. De dichters mogen een introducee meenemen en de helpers van Verdeliet mogen ook gratis deelnemen. Twee dichters en een muzikant hebben op bijzondere wijze ons brein geprikkeld. Vanuit Verdeliet waren er 8 medewerkers die ochtend betrokken bij alle voorbereidingen.

 • Workshop papier scheppen (27 oktober)
  Een jaarlijks terugkerende activiteit waar dit jaar 10 deelnemers waren. De ontmoetingsruimte en het atelier zorgden voor een mooie plek om het papier tot leven te laten komen.

 • Afscheid Sjaak (1 november)
  Met zeker 30 medewerkers is er op een mooie manier afscheid genomen van Sjaak Cremers die Verdeliet vele jaren trouwe dienst heeft bewezen en veel kennis en kunde heeft gedeeld met de Verdelieters.

 • Veerkracht 
  Gedurende het jaar zijn er drie groepen van vier medewerkers geweest die vanuit Verdeliet 6 bijeenkomsten van 2 uur aangeboden hebben gekregen om samen stil te staan en aandacht te hebben voor wat je zelf bezighoudt en wat je jezelf toewenst. De bijeenkomsten werden gegeven door Akafi. De reacties van de medewerkers waren heel positief.

 • Onderzoek Wanyta van Son 
  Van februari tot juli heeft zij een onderzoek uitgevoerd naar de invloed van gemeenschapstuinen op individueel gedrag en handelingen rondom voedsel en tuinieren. Zij heeft hier een verslag voor aangeleverd waarin ook de uitkomsten van Verdeliet te zien zijn.

Externe contacten
 • Gemeente met wethouder Joost Hendriks, ambtenaar Eric van Maaren en Teun van Gelder over wat we voor elkaar kunnen betekenen en de financiële stromen die daarbij van toepassing zijn.

 • Opus kennismaking waaruit een subsidie is gekomen voor de herinrichting van de nieuwe tuin.

 • ZET online (inspiratie voor participatie).

 • WMO-consulenten kennismaking (Etienne de Jong) (9 maart).

 • Platteland van Cuijk ALV (24 maart).

 • IBN-contacten over re-integratie traject medewerker.

 • Platteland van Cuijk voorzitter op bezoek voor kennismaking Verdeliet

 • UWV over re-integratie van medewerker.

 • Mooiland, kennismaking medewerker verantwoordelijk voor wijk de Valuwe (Manouk Sanders).

 • Sociom, sparren over mogelijkheden voor samenwerking (Michelle van Kruisbergen). Hieruit voortgekomen taalcursus Nederlands en bezoek wereldbol.

 • MFA (Lucie Soere). Samenwerking gezocht voor Food tour Valuwe.

 • Wijkmeester (Peter Hendriks). Afstemming evenementen en buurtbijeenkomsten.

 • Wereldbol (7 oktober) met 8 personen. Kennismaking deelnemers van de Wereldbol met Verdeliet. Hierdoor komen enkele mensen vanuit deze ontmoeting naar de tuin.

 • Buurderij Overasselt kennisuitwisseling.

 • Werkplaats Cuijk vanuit de HAN (Renata Huisman en Janine Hendriks). Vanuit deze samenwerking zijn nu studenten vanuit de HAN hier voor onderzoeksopdrachten.

 • De groene waterwand (Ingrid Langenhoff en Dorine Epping). Vanuit dit contact is er een groene wand aan Verdeliet ter beschikking gesteld.

 • Verhalenverteller Anne Jonkers uit Malden (voor jaarafsluiting) Dit contact is gelegd en kan bij volgende activiteiten aangehaald worden.

 • Arbeidsdeskundige Jessica van Pelt. Zij adviseert en informeert ons met betrekking tot re-integratietrajecten.

 • Startblok basisschool. Voor rondleidingen. Zij wilden ons met de kerstactie als goede doel gebruiken. Helaas door corona is deze actie niet doorgegaan.

Organisatie 

Verder is er in 2021 een nieuwe organisatiestructuur opgezet. Dit is door de bijdrage van vele medewerkers en bestuur tot stand gekomen. Vanaf september zijn we met de nieuwe organisatiestructuur gaan werken. Hierdoor zijn er taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden dichter bij de medewerkers komen te liggen. Door de grote groei van Verdeliet is deze structuur nodig om helderheid te hebben voor medewerkers wie aanspreekbaar is voor bepaalde besluiten. De organisatiestructuur is uitgelegd in de ALV en hangt in papieren versie in de ontmoetingsruimte. Deze zal regelmatig aangepast worden omdat er wisselingen van medewerkers zullen zijn.

Vanuit de organisatiestructuur is een afstemmingsoverleg in het leven geroepen waarin de plannen van de verschillende taakgroepen besproken, gemonitord en eventueel bijgestuurd worden. Ook is het overleg voor de afstemming tussen de verschillende taakgroepen.

Vanaf 7 mei zijn we een extra dagdeel opengegaan. Dat is op vrijdagochtend van 9.00 uur tot 12.30 uur.

In 2021 hebben we een aantal overlijdens gehad van partners:
25 april JeaneWe, vrouw van Chris Aldenhoven
27 mei Pauline, vrouw van Henk Hijl
25 september Han, man van Jozée Maasen

Financiën

Wereldtuin Verdeliet weet rond te komen van de verkoop van groenten, kruiden, honing, huisgemaakte artikelen en de verhuur van ruimten. Verdeliet kan verder rekenen op eenmalige bijdragen en giften van particulieren, bedrijven en organisaties.

De Gemeente Cuijk heeft in 2021 de toezegging gedaan om de kosten van onze coördinator Liesette Buskens in de jaren 2021 en 2022 te vergoeden. Voor de jaren na 2022 gaan wij in gesprek met de gemeente voor de continuering van deze subsidie. De gemeente Cuijk onderschrijft het belang van Verdeliet als voorbeeld van burgerparticipatie.

De Covid – pandemie heeft in 2021 geen invloed gehad op de opbrengsten van de tuin. Met de nodige Covid-maatregelen is het gelukt om Verdeliet open te houden. De opbrengst van de verkoop van honing en opbrengst educatie is achtergebleven.

Vermeldingswaard is de subsidie van het Oranjefonds van € 5.000 voor het project Groepscoaching Veerkracht. Dit programma is door Gertie Copal opgezet en uitgevoerd. Daarnaast heeft Verdeliet van Opus een subsidie ontvangen van € 7.500 voor de nieuwe tuin.

Per saldo bedragen de inkomsten in 2021 € 64.846,00. De kosten zijn € 59.926,00 , dus resteert er een positief resultaat van €4.920,00.

Vereniging Verdeliet heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat giften fiscaal aftrekbaar zijn. Wil je meebouwen aan Verdeliet? Kijk dan eens op onze website hoe je dat kunt doen.