Jaarverslag Wereldtuin Verdeliet 2020

"Doen, delen en beleven”

Wereldtuin Verdeliet is in zeven jaar uitgegroeid tot een bloeiende vrijwilligersonderneming die duurzaamheid nastreeft. Het is een sociale voedseltuin met een wijk- en ontmoetingsfunctie. Een natuurlijke omgeving, die gezamenlijk wordt onderhouden, waar iedereen mee kan doen en waar iedereen zich verantwoordelijk voelt voor zichzelf, elkaar en de tuin. Er is een voedsel-, kruiden- en belevingstuin met een vijver, een poeziëwand, een natuurspeelplek, een kas, een kippenren, een bijenstal en een ontmoetingsruimte. In 2020 is onze winkel, waar groenten en kruiden van onze grond te koop zijn, geopend. Deze winkel, in de vorm van een groene diamant is helemaal gemaakt door onze vrijwillige medewerkers.

Verdeliet is gevestigd op het terrein van een voormalige landbouwschool. Het gebouw is ingrijpend verbouwd. Er zijn nu mooie en functionele ruimtes die kunnen worden gehuurd. We zijn blij met onze keuken, de gezellige ontmoetingsruimte en het atelier. We zijn heel trots op onze gerenoveerde kas met schaduwdoek, een zithoek/ kantine en de werkplaats. In onze ontmoetingsruimte staat een speciale kast vol hebbedingen. Deze 'Ieder z'n Vak'-kast biedt met liefde gemaakte ambachtelijke producten; van kleding tot sieraden en keramiek. Minimaal 10 procent van de opbrengst uit verkoop van de vakken gaat naar Verdeliet.

Een viertal bijenvolken produceerde dit jaar maar liefst 125 kilo honing. We hebben negen imkers, waarvan de jongste 16 jaar oud is. Verdeliet is lid van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging.

In 2020 telde Verdeliet 82 vaste, 33 flexibele medewerkers en 51 leden.

Sinds mei 2020 heeft Verdeliet een Instagramaccount dat nu gevolgd wordt door 183 mensen. Het aantal volgers op Facebook groeide van 760 naar 913, en 863 personen liken deze pagina.

Onze ecologische moestuin bracht in 2020 onder andere 150 courgettes en vele kilo's bonen op, naast de aardbeien, bessen, tomaten, komkommers, peultjes, rode bietjes en nog veel lekkers. Naast de verkoop in de winkel levert Verdeliet in de zomer wekelijks verse groenten aan het Cuijks restaurant Smaak. In 2020 heeft ook het Boxmeers restaurant de Douarière groente afgenomen en worden producten zoals aardappels en honing verkocht in BioPlaza Cuijk. Te veel oogst, die we niet kunnen bewaren, gaat naar de Voedselbank. Hier wordt regelmatig op donderdag door onze gastvrouw, die ook vrijwilliger is bij de Voedselbank, een grote mand afgeleverd.

Op het nieuwe stuk grond (bijna 3000 m2) zijn diverse rassen aardappels, pompoenen, courgettes en groenbemesters geplant. Voor het gedeelte van deze extra grond dat we permanent mogen houden, onze "nieuwe tuin”, is men begonnen met plannen van de inrichting. Behalve een voedselbos, een schooltuin en een plukwei zullen ook parkeerplaatsen worden gerealiseerd op eigen terrein. Daarnaast zal ook een groot gedeelte gebruikt worden voor groente zodat het aanbod in onze winkel ook structureel en gevarieerd is. Ook zijn in 2020 een bewateringsinstallatie en verlichting op dit stuk aangelegd.

In februari is onze coördinator Marc Smulders uitgevallen wegens familieomstandigheden. De nieuwe coördinator, Liesette Buskens, is in september dit jaar gestart. Van februari tot september heeft Gertue Copal de functie tijdelijk vervuld, zodat er gelegenheid was om een nieuwe coördinator aan te stellen. Door deze wisseling en vervanging zijn er een aantal taken blijven liggen, omdat Gertie maar een klein gedeelte verving. Liesette is gestart met het kennismaken met alle medewerkers en het bestuur. Daarna heeft zij de verbindende taak tussen medewerkers en bestuur opgepakt. Ook de overleggen met de gemeente Cuijk, de voedselapotheek, de kennismaking met Sociom en de medewerkers van MFA stonden op het programma.

Corona

Door Corona was het steeds belangrijk om goed de richtlijnen van de overheid te volgen. Hierdoor moesten regelmatig extra maatregelen genomen worden om meer spreiding van medewerkers in de tuin te krijgen. Ondanks alle onrust en beperkingen door corona is het Verdeliet gelukt om het aantal medewerkers te laten groeien.

Bezoekers

De Wereldtuin verwelkomde in dit verslagjaar een kleine 700 bezoekers. Wegens Corona zijn veel activiteiten, zoals het populaire Poëtisch Ontbijt in de kas dit jaar niet doorgegaan. Wel waren er tijdens de opening van het MaasWaalpad veel bezoekers, ruim 200. Ook voor de workshop papierscheppen was veel belangstelling.

Samenwerking andere organisaties

Wereldtuin Verdeliet werkt nauw samen met tal van organisaties en collectieven, zoals het Verrassend Platteland van Cuijk, ‘Een Goei Leven’, Wijkraad De Valuwe, het Basis- en Voortgezet onderwijs, Sociom en Groei & Bloei.

De Voedselapotheek

De Voedselapotheek is vanaf 2019 neergestreken bij Verdeliet. Het was één van de activiteiten van het wijkproject “Samen goed eten”. Dit is mede mogelijk gemaakt door de GGD en allerlei organisaties. Verdeliet heeft zich ervoor ingezet dat de Voedselapotheek ook voor 2021 bij ons geborgd kan blijven. Verdeliet is de eerste fysieke Voedselapotheek en wil mensen laten zien dat gezond eten lekker, makkelijk en betaalbaar is. We laten zien hoe groenten en kruiden groeien, er is informatie bij sommige groenten over de gezondheidswaarden en de preventieve werking die ze kunnen hebben voor je gezondheid. Meer info is te zien via onze website: www.verdeliet.nl

Financiën

Wereldtuin Verdeliet weet rond te komen van de verkoop van groenten, kruiden, honing, huisgemaakte artikelen en de verhuur van ruimten. Verdeliet kan verder rekenen op eenmalige bijdragen en giften van particulieren, bedrijven en organisaties. Heel blij zijn we met de subsidie van de gemeente Cuijk, waarmee de kosten van onze coördinator gedekt worden. Wij zijn in gesprek met de gemeente voor de continuering van deze subsidie. De gemeente Cuijk onderschrijft het belang van Verdeliet als voorbeeld van burgerparticipatie. De Covid-pandemie heeft invloed gehad op de opbrengst van de tuin. Door de lockdown (die nog steeds van kracht is) zijn er perioden geweest dat er geen of beperkt mensen in de tuin aan het werk konden. Ook de opbrengst van de verkoop van honing en verhuur van de ruimten is achtergebleven. Als gevolg van het feit dat we een half jaar geen coördinator hebben gehad blijven de kosten achter bij de begroting. Per saldo bedragen de inkomsten in 2020 € 50.850,00. De kosten zijn € 40.863,00, dus resteert er een positief resultaat van € 9.987,00.

Donateurs, zoals Jumbo (statiegeldactie en verkoop appelflappen) hebben vorig jaar € 476,00 in het laatje gebracht. Vereniging Verdeliet heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat giften fiscaal aftrekbaar zijn. Wil je meebouwen aan Verdeliet? Kijk dan eens op onze website hoe je dat kunt doen.