Jaarverslag Wereldtuin Verdeliet 2016

Graag nemen we u mee naar het jaar 2016, dat achter ons ligt bij wereldtuin Verdeliet.

Doel van Verdeliet

Het ontwikkelen en onderhouden van een sociale, groene ontmoetingsplaats in het Land van Cuijk. Een plek waarin met plezier wordt gewerkt en waar iedereen verantwoordelijk is voor zichzelf, elkaar en de tuin. Het motto van Verdeliet is: Doen, delen en beleven.

Doelgroep

Iedereen die zich op vrijwillige basis wil inzetten voor mens en natuur is welkom.
Verdeliet is een sociale, ecologische ontmoetingsplaats (vereniging) waar de mensen; medewerkers (vrijwilligers) en leden het belangrijkste kapitaal zijn. Mensen zijn betrokken en zetten zich in als (mede-)ontwikkelaar bij de opbouw en ontwikkeling van de tuin, de organisatie en alle activiteiten.

Activiteiten:

 • werken met plezier: vrijwillige inzet tijdens openstelling, divers aanbod van taken en klussen;

 • ontmoeting en beleving: openstelling tuin, ontmoeting en belevingsactiviteiten (NLDOET, Burendag, Nationaal integratiediner, enz.), inloopfunctie;

 • educatieve en culturele activiteiten; poëtisch ontbijt, taalactiviteiten, aanbod voor leerlingen basis- en voorgezet onderwijs, workshops, enz.;

 • verhuur/gebruik ruimten: in kas en gebouw.

Een terugblik

Het jaar 2016 stond in het teken van het verder bouwen aan de tuininrichting, de verbouwing van het gebouw en het project “Doorontwikkeling Wereldtuin Verdeliet”. Het doel, doelgroep, kernactiviteit en overige activiteiten, verdienmodel en organisatiestructuur zijn opnieuw gedefinieerd.

In de voedseltuin wordt voedsel geteeld. Er is de belevingstuin met een vijver, een poëziewand, kruidentuin, pluktuin, natuurspeelplek voor kinderen en een bijenstal. Verdeliet is op 4 dagen in de week open. Vanaf mei 2016 zijn de openingstijden verder uitgebreid.

Het stenen gebouw bestaat, na de verbouwing welke begin 2017 zal zijn afgerond, uit een leefkeuken (de Kookpit), een ontmoetingsruimte en een atelier. 

Met trots kijken we terug op een verbouwing die voor 90 % is uitgevoerd door eigen medewerkers (vrijwilligers). Een architect en ex-aannemer waren snel gevonden en die hebben zich, pro deo, voor 100% ingezet voor de verbouwing. Het streven om het asbest dak te vernieuwen, in afstemming met de gemeente en het Merletcollege, is gelukt. Jammer genoeg was er onvoldoende budget voor het plaatsen van zonnepanelen. Wel zijn in het plafond van de ontmoetingsruimte 4 geavanceerde lichtkoepels geplaatst om meer daglicht naar binnen te halen. Dit heeft energiebesparing als gevolg. Verdeliet beschikt nu over een prachtig ingericht gebouw met een keuken, centrale ontmoetingsruimte en een atelier. In het gebouw is een aangepast toilet.

Verdeliet beschikt over een ruime kas met daarin een gedeelte voor de teelt, een gedeelte voor de zithoek/kantine en een gedeelte voor de werkplaats. De kas is nu, zoveel als mogelijk voor een oude kas uit 1990, lekkage vrij gemaakt zodat het zitgedeelte verhuurd wordt. In de kas is een toilet gebouwd voor de tuinmedewerkers. Deze wc wordt doorgespoeld met regenwater. Zowel de Kookpit als de ontmoetingsruimte en de kas worden zowel op structurele als op incidentele basis verhuurd. Huurders zoals GGZ en UWV huren structureel ruimte voor hun groepsactiviteiten.

De buitenruimte ziet er na het vernieuwen van de vijver en de aanleg van de borders prachtig uit. Ook de aanplant in de bijenweide is goed gelukt. Met hulp van een donatie is door een kunstenaar een bankje van gebruikte materialen (ijzer) geplaatst: het bespiegelbankje. Het beeld “Jongen met poncho”, dat oorspronkelijk een plek had in Cuijk Noord en daarna op de gemeentewerf belandde, heeft weer een nieuwe plek gevonden bij Verdeliet. Bij de bijenstal is buiten een info hoek ingericht met wandpanelen en er is een leskist “Bijen” voor kinderen. De inrichting van de tuin en de bijenstal zijn gefinancierd door de Provincie Noord-Brabant en uitgevoerd door de medewerkers.

Basisscholen uit de wijk maken gebruik van het volgen van natuuronderwijs. Kinderen, ouders en leerkrachten zijn enthousiast over deze vorm van onderwijs in de praktijk. Een medewerker van de werkgroep Bijen verzorgt een les over de bijen op een basisschool. Jaarlijks volgen 150 brugklassers van het Merletcollege een aansprekende praktijkles over gezonde voeding. Een cursus ecologisch tuinieren staat op het programma en samen met Groei & Bloei was er voor de eerste keer een planten ruilbeurs in de tuin. En uiteraard ontbreken activiteiten als NLDOET en de jaarlijkse Open dag niet. Naar de Open dag komen gemiddeld tussen de 200 en 250 bezoekers.

Het poëtisch ontbijt (3/4 keer per jaar) op zondagochtend is druk bezocht en wordt hoog gewaardeerd. Het integratiediner is dit keer gehouden bij Intercultureel Centrum Safina in de wijk.

Heel blij en verrast was Verdeliet met de nominatie voor de Appeltjes van Oranje 2016.
In 2015 was Verdeliet eerder al genomineerd voor de Meer dan handen vrijwilligersprijzen en was een van de medewerkers genomineerd voor de Vrienden Loterij Passieprijs als een van de 3 vrijwilligers uit Noord-Brabant.

Medewerkers

De medewerkersgroep is van 35 personen (in 2014) uitgegroeid naar 60 vaste medewerkers. Daarnaast zetten 13 mensen zich in als flexibele medewerker. De vaste medewerkers komen wekelijks naar de tuin of zetten zich in voor een bepaalde taak, zoals bestuur, PR, tuin, bijen, e.d..
De flexibele medewerkers komen op vraag of als het hen uitkomt en/of aansluit bij hun mogelijkheden of wanneer het gaat om een tijdelijke klus, bijvoorbeeld de verbouwing.

De medewerkers helpen mee in de tuin en de kas, met de verbouwing, doen allerlei hand- en spandiensten, maken het gebouw mee schoon, doen de PR, zitten in een werkgroep, verzorgen bepaalde gedeelten in de tuin (kruidentuin, natuurspeelplek) of maken cadeau artikelen in het atelier.

Via de vouchers van Groen Doen hebben een aantal medewerkers het certificaat Imkeren behaald of workshops gevolgd over gezond en ecologisch tuinieren, zaden oogsten en bewaren en EHBO.

Twee medewerkers volgden de training “Vrijwillige coaches” van Sociom en Akafi. De training is gericht op het vergroten van vaardigheden om andere vrijwilligers, die dit nodig hebben, een ruggensteuntje te geven.

Bestuur en organisatie

In februari 2016 is gestart met het project “Doorontwikkeling Wereldtuin Verdeliet” samen met de Heidemij (KNHM). De projectopdracht was: “Het streven van Verdeliet is om een succesvol burgerinitiatief te ontwikkelen dat sociaal en duurzaam innoveert en binnen 3 jaar zijn eigen broek kan ophouden. Verdeliet is dan financieel en organisatorisch gezond en in staat zichzelf staande te houden.“

In het kader van dit traject is het besluit genomen om het dagelijks bestuur en kerngroep om te vormen naar één bestuur. Dit zal in 2017 geëffectueerd worden.

Gelukkig hebben we in het jaar 2016 de vacature van secretaris in het bestuur weer kunnen opvullen en vervult sinds 1 maart 2016 Theo Hendriks deze functie.

PR

Verdeliet zorgt voor regelmatig berichtgeving in de media en de wijkkrant. De flyers zijn vernieuwd en in 2 wijken in Cuijk in de zomer huis-aan-huis verspreidt door medewerkers. Facebook kent 444 vind- ik-leuks en 425 volgers. De infostand is ingezet bij wijkactiviteiten, Festival Cuijk Cultureel, streekproductenmarkt in Boxmeer en Biblioplus.

De werkgroep Dichter bij de tuin is na de wintereditie 2016 van WELIG gestopt met de redactie hiervan. Verdeliet heeft via een e-mail de 400 contacten hierover geïnformeerd. Voor meer informatie over het verloop van Verdeliet de afgelopen jaren: lees WELIG op de website van Verdeliet: www.wereldtuinverdeliet.nl

Een nieuwe website is in de maak en gaat in 2017 online.

Kwartiermaker

Verdeliet maakt, mede dankzij subsidie van het Oranje Fonds, gebruik van een tijdelijke kwartiermaker voor de opstartfase voor het jaar 2016 (12 uur per week) en 2017 (8 uur per week). In het projectplan 2014 - 2018 van Verdeliet was opgenomen 4 uur voor 2018. Er is echter (nog) geen financiering voor het laatste projectjaar gevonden. Het bestuur hoopt in het eerste halfjaar 2017 meer duidelijkheid hierover te kunnen geven.

Kengetallen 2016
 • 5 dagdelen openstelling
 • Gemiddeld 40 personen werkzaam in de tuin/gebouw per week
 • Gemiddeld 37 bezoekers/deelnemers activiteiten per week
 • Uitvoering 17 activiteiten
 • Verhuur 57 dagdelen
 • Gemiddeld 88 personen maken gebruik van locatie per week
 • Reacties van betrokkenen, bezoekers en samenwerkingspartners zijn zeer positief Omzetontwikkeling blijft wat achterwege vanwege (nog) geen inkomsten Dagbesteding WMO

In 2016 waren er minder bezoekers en kopers van tuinproductenan aanvankelijk was verwacht. Dit kan te maken hebben met een nieuwe groentewinkel in het dorp en de komst van een supermarkt in de wijk. Ondanks minder bezoekers ten opzichte van 2015 laten de kengetallen echter een groei zien in het totale aantal gebruikers. Het is een verdubbeling van het verwachtte aantal in 2016!

Onderdeel
 
Begroot 2016
aantal 
Resultaat 2016
aantal
Overige informatie
 

Openstelling tuin

(3 weken dicht vanwege winterstop en sanering asbest dak)

4 dagdelen per week á 3,5/4 uur per dagdeel.

Vanaf mei maandag erbij.

18 weken X 15 u p.w. 31 weken X 18,5 u p.w.

totaal 843 uur openstelling

Maandag 13.00 – 16.30
Woensdag 13.00 – 16.30
Donderdag 9.00 – 16.30
Zaterdag 10.00 – 14.00

Totaal medewerkers vaste en flexibele (vrijwilligers)

Vaste medewerkers

waarvan medewerkers met kwetsbaarheid

Flexibele medewerkers

50 waarvan 1/3 deel met bepaalde kwetsbaarheid
  

68, totaal aantal vrijwillige medewerkers

57, vast medewerkers

22, met een kwetsbaarheid

11, flexibele medewerkers
 

Incl. bestuur, kerngroep,
redactie Welig,
bouwgroep, tuinmedewerkers, werkgroep bijen, twee
beheerders
en kwartiermaker.

4 medewerkers van werkgroep
bijen hebben certificaat Imker gehaald.

Indicatie dagbesteding

Nog niet van toepassing 

Oriëntatie op dagbesteding loopt nog.

Inzet tuinmedewerkers

35 medewerkers per week

 

40 X 49 weken =1960 * medewerkers

Incl. werkgroep bijen en inzet/werkdag voor
medewerkers verbouwing

Bezoekers tuin tijdens
openstelling

25 bezoekers per week

940 *deelnemers, exlusief contacten bij instands

Opening Kookpit, Dag van de poëzie,
natuuronderwijs leerlingen BO, NLDOET,
inzet leerlingen VO en medewerkers Nutreco,
voeding les brugklassers VO, Open dag,
poëtisch ontbijt (3x), infostand in wijk,
gemeente Cuijk en Boxmeer (4x), cursus ecologisch tuinieren, planten ruilbeurs.

Huurders

Gebruikers via verhuur

6 groepen/organisaties

7 groepen/organisaties

775 *personen

Vivian Lunches, muziekles (Muzelinck),
Cursus regie over je leven + buren bijeenkomst (GGZ), AKAFI, Schouwburg,
UWV bijeenkomsten voor Wajongers en overige.

Samenwerkingspartners

16 partners

19 partners

Stichting Actief (Kringloop),
wijkraad De Valuwe, intercultureel
centrum Safina, BO en VO, JEELO
service BO, Naschools aanbod Sjors
Doe je mee, GGD, Schouwburg,
imkers, dichters, GGZ, Sociom,
Actieradius (vrijwilligerssteunpunt), Voedselbank, gemeente Cuijk, IVN,
Groei & Bloei.

Netwerkactiviteiten en overige activiteiten

6 bijeenkomsten 11 bijeenkomsten

Overleg gemeente, overleg Actief,
regionale bijeenkomst dagbesteding
WMO, lokaal duurzaamheiddebat,
bijeenkomst herziening lokaal
subsidiestelsel, bijeenkomst MFA
wijkraad De Valuwe, presentatie
Appeltjes van Oranje, prijsuitreiking Appeltjes, bezoek Provincie.

Afnemers tuinproducten

2/3 restaurants/ organisaties

3 restaurants en de Schouwburg Cuijk

Restaurant SMAAK, lunchroom
De Dom en Schouwburg Cuijk.
Oriëntatie nog met Smaakcentrum in Linden (Centrum geeft kooklessen aan leerlingen BO).

Sponsors en donaties
bedrijfsleven en organisaties t.b.v. investeringen tuin en gebouwen

15 25

€ 13.743,00

Leden vereniging  30 28

€ 405,00

Donateurs 10 5

€ 1.024,00

Totaal aantal gebruikers

2.000 op jaarbasis 4.312* op jaarbasis

*Gebruikers zijn: medewerkers (vrijwilligers), bezoekers, deelnemers activiteiten en huurders.