Vacature nieuwe voorzitter Verdeliet 2023

Verdeliet is op zoek naar een nieuwe voorzitter. De huidige voorzitter Stan heeft aangegeven dat hij definitief stopt als voorzitter en dat hij graag het stokje per april 2024 over wilt geven aan de nieuwe voorzitter. Stel jij ons voor aan de nieuwe voorzitter van Verdeliet? Of stel je jezelf graag voor als nieuwe voorzitter van Verdeliet? We maken graag kennis met je. 

Om enig inzicht te geven, delen wij graag de profielschets van de voorzitter hier op onze website. Waarin we beschrijven wie we zoeken en aan welke eigenschappen hij/zij zou moeten voldoen. Natuurlijk betekent dat niet dat hij/zij aan alles moet voldoen, maar zo krijgt de mogelijke kandidaat wel een indruk wat er allemaal komt kijken bij het voorzitterschap van Verdeliet. Mocht je nog vragen hebben of meer willen weten? Stuur dan een e-mail naar secretaris@verdeliet.nl

Profiel en taakomschrijving bestuurslid voorzitter van vereniging Verdeliet
Profiel:

De voorzitter is betrokken bij de doelstellingen en mogelijkheden van Verdeliet. Binnen het bestuur is de voorzitter verantwoordelijk voor de leiding van het bestuur en daarmee de vereniging. De voorzitter leidt de vergaderingen en regelt onder meer de behandeling van de onderwerpen, voorstellen en andere besprekingen die aan de orde zijn. De voorzitter leidt het bestuur bij het nemen van initiatieven en doen uitvoeren van de bestuurswerkzaamheden en vertegenwoordigt de organisatie naar binnen en buiten. De voorzitter wordt bij ziekte of afwezigheid vervangen door een van de andere bestuursleden. 

Taken
 • Aansturen en coördineren van het algemeen bestuur van de vereniging. 
 • Leiding geven en verantwoording afleggen aan de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de vereniging. 
 • Eerste aanspreekpunt van de coördinatoren. 
 • Voorzitten van het maandelijkse bestuur overleg.
 • Bewaken van de voortgang en kwaliteit van bestuurlijke onderwerpen zoals die zijn vastgelegd in het beleidsplan.
 • Zorgdragen voor een goede in- en externe vertegenwoordiging van (het bestuur van) de vereniging.
 • Bijhouden en implementeren van nieuwe ontwikkelingen. 
 • Het regelen van een goede taakverdeling en onderlinge vervanging binnen het bestuur. 
 • Zorgdragen voor de navolging en de opvolging van de statuten, het huishoudelijk reglement en de besluiten van het bestuur en de ALV en alle andere regels en bepalingen. 
 • Knelpunten signaleren en oplossingen aandragen in overleg met het bestuur en de coördinatoren. 
 • Bevorderen van samenwerking en innovatie binnen de vereniging en het (lokaal) netwerk. 
Functie-eisen: 
 • Goede communicatieve vaardigheden; 
 • Conformeren aan het beleid en de visie van de vereniging; 
 • Affiniteit en ervaring met besturen en management; 
 • In staat zowel intern als extern de organisatie te vertegenwoordigen en de vastgestelde beleidsvisie uit te dragen; 
 • Leiding kunnen geven; 
 • Goede omgang met vrijwilligers en beroepskracht;
 • Flexibele instelling en stressbestendig; 
 • Onderhoudt contacten met de gemeente en overige (mogelijke) samenwerkingspartners;
 • Anticipeert op externe ontwikkelingen vanuit het perspectief van de vereniging.
Inschatting uren:

2 - 3 uur per week, gemiddeld over het jaar.