-meedoen op een andere manier-2016.jpg

Draag je Verdeliet een warm hart toe?

Je kunt ons op verschillende manieren helpen: met spullen, goede ideeën, een gift of sponsoring. Onze inkomsten krijgen we via de verkoop van de oogst en van de honing, de verhuur van ruimten en de deelnemersbijdragen bij activiteiten. Heel mooi natuurlijk maar lang niet genoeg om alle kosten te dekken zoals energiekosten, huishoudelijke kosten, verzekeringen, PR middelen, onderhoud aan de gebouwen, de tuin en apparatuur. We hebben de giften en sponsoring nodig om onze begroting rond te krijgen. 

Help jij ons een handje? Je levert dan een bijdrage om de Wereldtuin mooi en gezond te laten voortbestaan en te laten groeien en bloeien. Ontzettend bedankt hiervoor!

Verdeliet wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen en giften van particulieren, bedrijven en instellingen. Voor iedereen is er wel een manier om bij te dragen.

Dat kan op verschillende manieren:

  • Je kunt lid worden van de vereniging Wereldtuin Verdeliet Land van Cuijk, banknummer Rabo NL68RABO0134700694, en dan meepraten en beslissen over het hier en nu en de toekomst van Verdeliet. Het lidmaatschap is € 15,00 (2018). Wil je meer betalen als lid? Heel fijn!
  • Je kunt een gift overmaken naar ons rekeningnummer bij de Rabobank NL68RABO0134700694 onder vermelding van “gift voor Verdeliet”. We zijn blij met elke bijdrage en jij bepaalt wat je betaalt!
  • Je kunt onze lijst Komt van pas raadplegen. Op die lijst staan spullen  en diensten waar we nog om verlegen zitten. Misschien kun jij ons blij maken.
  • Je kunt ons ook sponsoren met goederen, diensten, toegang tot netwerken, geld en andere belangrijke zaken. We gaan graag met je in gesprek over wat we mogelijk voor elkaar kunnen betekenen. Verdeliet heeft de ANBI status en dat betekent dat je de financiële steun af kunt trekken van de belasting. Kijk voor meer informatie bij ANBI (link).

Het  Merletcollege, de gemeente Cuijk, het bedrijfsleven, de Provincie Noord-Brabant, de Heidemij, het Oranje Fonds, de Stichting DOEN, het Kansfonds en een aantal andere fondsen hebben ons enorm geholpen met hun medewerking, bijdragen en donaties. Wij zijn daar heel blij mee.