De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, of ALV, is de algemene leden vergadering van een vereniging.  Gedurende deze ledenvergadering worden het gevoerde en te voeren beleid besproken, dat uitgevoerd wordt door het bestuur van Verdeliet. Alle leden van Verdeliet zijn welkom en hebben stemrecht op de ALV. 

datum

dinsdag, april 16, 2024 - 19:00